Menu

Tervetuloa asiantuntevaan katsastukseen!

Hoida asiointisi TJ-Katsastuksessa, kun haluat sujuvaa, ammattitaitoista ja vaivatonta katsastuspalvelua.

TJ-Katsastus - palvelut »

Pakokaasumittaukset

Määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tehdään pakokaasupäästöjen tarkastus bensiinikäyttöisille autoille, jotka on käyttöönotettu vuonna 1978 tai sen jälkeen.

Pakokaasupäästöt tarkastetaan myös dieselmoottorilla varustetuista autoista, jotka on käyttöönotettu 1980 tai sen jälkeen.

Bensiinikäyttöisten autojen päästöistä mitataan häkä eli hiilimonoksidi (CO) ja hiilivety-yhdisteet (HC). Bensiinikäyttöisistä vähäpäästöisistä autoista mitataan pakokaasupäästöt sekä joutokäynnillä että korotetulla pyörintänopeudella. Lisäksi mitataan lambda-arvo eli ilmakerroin. Bensiinikäyttöisille autoille, joissa on sisäinen valvontajärjestelmä (OBD = On-Board Diagnostics) suoritetaan joutokäyntimittauksen asemesta OBD-järjestelmän tarkastus. OBD-Järjestelmä on pakollinen 1.1.2001 jälkeen käyttöönotetuissa bensiinikäyttöisissä henkilöautoissa.

Dieselmoottorilla varustetuiden autojen päästöistä mitataan savutusarvo (k).

Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei tehdä kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle autolle.

Lisätietoa aiheesta ja päästömittausten raja-arvoista löytyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin verkkopalvelusta.