Kun bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton muuttaa toimimaan kaasulla tai etanolilla, muutoksen kustannusten kattamiseksi voi saada rahallista tukea.

Muunnettu auto esitetään muutoskatsastukseen, minkä jälkeen voi hakea muuntotukea Trafilta.

Muuntotuen edellytykset:

muutettava auto on henkilöauto
kaasu-tai etanolikonversio on tehty Trafin määräyksen  mukaisesti ja muutoskatsastettu 1.1.2018 jälkeen
auton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu tai ajoneuvon rekisteritietoihin tehdään merkintä sen soveltuvuudesta korkeaseosetanolille
valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
Muuntotuki on

1000 €, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi
200 €, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi.
Muuntotuki voidaan maksaa vain kerran samasta autosta ja samalle henkilölle enintään kerran kalenterivuodessa.

Säädökset
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta

Tiedustelut
Teknisissä asioissa saat neuvoa katsastustoimipaikoilta.

linkki: https://www.trafi.fi/oleedellakavija/kaasukayttoinen_auto/muuntotuki