Ajankohtaista

Uudet katsastusajat

Katsastuslainsäädännön uudistus harventaa yksityiskäytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä nykyisestä. Uudet säännökset tulevat voimaan 20.5.2018.

Ajoneuvon seuraavan katsastusajankohdan voi tarkistaa katsastustodistuksesta, rekisteröintitodistuksen I-osasta tai Trafin sähköisestä asiointipalvelusta.

Uudet katsastusajat ajoneuvoluokittain näet täältä.

Katsastusväli muuttuu
Uusien säännösten tultua voimaan em. ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaana ajoneuvot on katsastettava vuosittain.

Säädösmuutos tulee voimaan siirtymäajan jälkeen. Seuraava katsastus määräytyy edellisen katsastuksen mukaan. Vasta kun ajoneuvo katsastetaan hyväksytysti uusien säännösten voimassaoloaikana, seuraavan katsastuksen ajankohta määräytyy uusien säännösten mukaisesti.

Katsastusajankohtaa voi muuttaa
Jatkossa ajoneuvojen (poislukien O2-luokan perävaunut ja museoajoneuvot) katsastuspäivä määräytyy edellisen katsastuksen mukaan, eikä enää käyttöönottopäivän mukaan. Katsastusajankohtaa on helppo siirtää katsastuttamalla ajoneuvo siihen aikaan vuodesta, jolloin sen haluaa seuraavan kerran tuoda katsastettavaksi.

Seuraavan katsastuksen ajankohta kuitenkaan ei muutu, jos katsastus suoritetaan katsastusaikavälin päättymispäivänä tai sitä edeltävän 30 päivän aikana.

Esim. 10-vuotiaan auton katsastusaikaväli on 4.6.–4.10.2018.

Jos auto hyväksytään katsastuksessa 4.9.–4.10.2018 välisenä aikana, sen katsastusajankohta säilyy ennallaan (seuraava katsastus on tehtävä 4.10.2019 mennessä).
Jos auto hyväksytään katsastuksessa 20.8.2018, sen seuraava katsastusajankohta siirtyy (seuraava katsastus on tehtävä 20.8.2019 mennessä).

linkki: https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastus/uudet_katsastusajat