Kytkentäkatsastus

Kytkennän katsastus vaivattomasti

Kytkentäkatsastuksella tarkoitetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa tarkastusta.

Auton ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä perävaunu on esitettävä kytkentäkatsastukseen ennen yhdistelmän käyttöönottoa, jos kyseessä on erikoiskuljetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä. Samoin tulee tehdä, jos ajoneuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus poikkeavat yleisesti ajoneuvoissa käytettävistä kytkentälaitteista.

Lisäksi kytkentäkatsastus tulee suorittaa, kun kuorma-autoon kytketään erikoiskuljetukseksi katsottava hinattava laite siten, että yhdistelmän pituus ylittää 22 metriä tai hinattavan laitteen kokonaismassa ylittää kytkinlaitteelle kohdistuva massa mukaan lukien 20 tonnia.

Kytkentäkatsastettavien ajoneuvojen kytkentäehdoista säädetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa.

Tutustu katsastuspalveluihimme